خانه داوید اصفهان

خانه داوید اصفهان

خانه داوید اصفهان واقع در محله تبريزي‌هاي جلفاي اصفهان از جمله خانه‌هاي ارزشمند دوره صفوي محسوب مي‌شود اين خانه از لحاظ ويژگي‌هاي معماري و تزئينات وابسته به معماري داراي ارزشهاي فراواني است.

فضاهای بستة خانه داوید اصفهان در چهار جبهة یک حیاط مستطیل شکل قرار گرفته اند. مهمترین مجموعة فضایی این خانه در جبهه شمالی آن واقع شده است که شامل تالاری صلیبی شکل با ارتفاع دو طبقه در میانه و چهار اتاق سه دری در دو طبقة طرفین آن می باشد. این اتاق ها در طبقه اول از یک سو از طریق ایوانچه ای به حیاط می نگرند و از سوی دیگر با تالار میانة این جبهه مرتبط می باشند و در طبقة دوم به صورت گوشوار به فضای تالار مشرف می شوند. سقف تالار دارای پوشش گنبدی و تزئینات زیبای مقرنس است

 

جبهة جنوبی خانه یک فضای نیمه باز در میانه و دو اتاق سه دری در طرفین خود دارد و رواقی مقابل سراسر این جبهه قرار گرفته است. این جبهه در تقسیمات نما کاملاً با نمای جبهة شمالی مشابه است ولی ارتفاعی معادل یک طبقه دارد. فضاهای واقع در جبهة غربی انتظام کاملی ندارند و در آن چندین اتاق و راهرو به گونه ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که یک دالان در میانة نما واقع شده است. با این وجود این جبهه نمای منظمی دارد و به نظر می رسد تغییراتی در دوره های بعد نظم و ترتیب قرارگیری فضاها را بر هم زده است

 

مسیر ورودی و نوع دست یابی به قسمتهای مختلف خانه از جمله ویژگیهای این بناست. ورودی بنا در گوشة شمال شرقی قرار گرفته و فضای هشتی آن دارای قاعدة مربع شکل است. از این هشتی دالان طویلی در تمام طول جبهة شرقی خانه امتداد یافته و به حیاط خانه و جبهة جنوبی آن راه می یابد. هشتی ورودی از سوی دیگر به یکی از اتاقهای سه دری واقع در جبهة شمالی دسترسی دارد. جبهة شرقی حیاط تنها دیواری نماسازی شده است که جلوی دالان ورودی کشیده شده و تقسیمات نمای مقابل خود را تکرار می کند.

حیاط اصلی خانه دارای حوضی در مقابل جبهة شمالی و باغچه ای بزرگ می باشد که بخش اعظم حیاط را پوشانده است. در گوشة جنوب غربی خانه حیاط کوچکی قرار دارد که جبهه شمالی آن شامل یک اتاق سه دری و ایوانی ستون دار است و در جبهة جنوبی یک فضای حوضخانه دیده می شود. نماهای شمالی و جنوبی این حیاط تقسیمات مشابهی دارند و جبهة غربی تنها دیواری نماسازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *