بایگانی برچسب: جهیزیه عروس

جهیزیه عروس همراه با لیست کامل

جهیزیه عروس

لیست کامل جهیزیه عروس در سال 98 در فرهنگ و عرف خانواده های ایرانی، پس از اینکه دو جوان به عقد ازدواج هم در آمدند؛ پروسه ی خرید جهیزیه عروس آغاز می شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، خرید جهیزیه همچون سایر هزینه های زندگی بر عهده ی زوج می باشد. اما بر اساس عرف و سنت، بخش عمده ی جهیزیه را خانواده