بایگانی برچسب: میکروفن تلفن همراه

میکروفون تلفن‌های همراه

میکروفون تلفن‌های همراه

همانطور که می‌دانید هنگام مکالمه با تلفن‌های همراه وقتی صحبت می‌کنید‌، صدای شما از طریق میکروفون منتقل می‌شود. یک میکروفون صدا را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. به آن میکروفون دهانی نیز گفته می‌شود. میکروفون تلفن‌های همراه همیشه در قسمت پشت و در داخل یک تلفن همراه قرار دارند. اگر میکروفن تلفن همراه خراب شود،