بایگانی برچسب: نحوه انلاک اپل ایدی ایفون با استفاده از iCloud

انلاک اپل ایدی ایفون

انلاک اپل ایدی ایفون

انلاک اپل ایدی ایفون اپل به طور خودکار حساب های iCloud و شناسه های اپل را که به عقیده آنها در معرض خطر دسترسی غیرمجاز هستند قفل می کند و این قفل تا حدی ناشی از آنچه تصور می شود ممکن است فعالیت غیر معمول کاربر باشد اپل پس از تهدیدات امنیتی علیه iCloud ،