بایگانی برچسب: نخوه رابطه مقعدی

عوارض و مضرات رابطه جنسی مقعدی چیست؟

رابطه جنسی مقعدی

رابطه جنسی مقعدی یا رابطه آنال به رابطه­ ای گفته می­شود . که در آن دخول آلت جنسی مردانه به مقعد زن صورت می­گیرد. این نوع رابطه از دیرباز تاکنون وجود داشته است . اما امروزه درمورد رابطه جنسی از مقعد مطالب بسیار زیادی وجود دارد. و  تمایل افراد به رابطه جنسی از راه مقعد