بایگانی برچسب: نگهداری صحیح گوشی

تعمیر گوشی و نکاتی درباره نگهداری صحیح از آن

تعمیر گوشی

تعمیر گوشی و نکاتی درباره نگهداری صحیح از آن آیا آیفون شما شکسته است؟ آیا حواستان پرت شد و در هنگام پیاده ‌روی از دست تان افتاد؟ آیا الان گوشی شما از وسط به دو نیم تبدیل شده است؟ چه کار باید کنید؟ اول اینکه، نباید خودتان را ببازید. این اتفاق ‌ها همیشه می ‌افتد.